Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Slaapplaatstellingen

Slaapplaatstellingen

De Biesbosch is een belangrijke slaapplaats voor verschillende watervogelsoorten. Onder meer de Grote zilverreiger, Aalscholver, Grutto, Kolgans en Kleine zwaan overnachten in grote aantallen in het gebied. Deze soorten zijn dan ook opgenomen in het ontwerpbesluit voor Natura 2000.

 

Tellingen

Foto: Albert de Jong

Jaarlijks worden er in de Biesbosch verschillende slaapplaatsen geteld. Deze tellingen vinden vooral plaats in de wintermaanden. Landelijk is er een aantal vaste teldata vastgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ganzen en zwanen worden rond 1 december en half januari geteld. Voor de Grote zilverreiger wordt iedere winter een drietal telweekenden vastgelegd. Voor de Grutto geldt dat er twee telweekenden tussen half maart en half april zijn afgesproken.

In de winter van 2012/2013 werd de Biesbosch voor het eerst integraal geteld op slapende ganzen en zwanen. Op 1 december en 19 januari deden 18 tellers mee om alle slaapplaatsen zo goed als mogelijk te tellen. De telling op 1 december leverde ruim 41.000 ganzen op, meest Kolganzen en Grauwe ganzen. Van de Toendrarietgans werden zo'n 1500 exemplaren geteld, een hoger aantal dan verwacht. Verder bleek dat in januari ruim 1500 Kleine zwanen in het gebied sliepen. Een volledige verslaglegging van deze tellingen volgt nog.

Natura 2000

Volgens het ontwerpbesluit in het kader van de Natura 2000-Vogelrichtlijn heeft de Biesbosch een belangrijke slaapplaatsfunctie voor de volgende soorten. Achter de soorten zijn de instandhoudingsdoelen uitgedrukt in aantallen per seizoen. Met andere woorden: deze aantallen moeten in de Biesbosch kunnen blijven slapen.

 • Grote zilverreiger (60)
  Tijdens slaapplaatstellingen in februari 2012 werden honderden slapende vogels geteld bij Lijnoorden. Maximum: 917 op 1-2-2012. Bij vorstinval dient de Biesbosch als laatste verzamelplaats voor zilverreigers die naar het zuidwesten trekken.
 • Aalscholver (330)
  Dit aantal betreft een seizoensgemiddelde. De Aalscholver slaapt in dode bomen, verspreid door de Biesbosch. Bekende slaapbomen zijn te vinden langs de Amer, in de Beneden Spieringpolder en in polder Stededijk.
 • Kleine zwaan (10)
  Op 19-1-2013 werden er 1506 kleine zwanen geteld, die sliepen in de Noordwaard en de Sliedrechtse Biesbosch. Bijna al deze vogels foerageren overdag in de Alblasserwaard. Enkele vogels blijven overdag in het gebied.
 • Kolgans (34.200 - maximum aantal slapers)
  De Kolgans gebruikt met name de Sliedrechtse Biesbosch, de Zuiderklip en de zuidwestrand van de Brabantse Biesbosch als slaapplaats.
 • Brandgans (4900) 
  Dit seizoensmaximum werd overschreden op 28-1-2010, toen naar schatting 20.000 vogels in polder Hardenhoek overnachtten.
 • Grauwe gans (2300)
  Voor de Grauwe gans is een seizoensgemiddelde van 2300 exemplaren vastgelegd. Het gemiddelde aantal voor de winter van 2012-2013 was 7850 (11286 op 1/12/2012 en 4414 op 19/1/2013). Deze aantallen werden geteld tijdens een integrale, vrijwel gebiedsdekkende, slaapplaatstelling. Voor de Grauwe gans is de Biesbosch in de vroege winter een foerageerplek voor Scandinavische vogels, die doortrekken naar Zuid-Europa.
 • Grutto (60)
  Dit aantal betreft een seizoensgemiddelde. Polder Hardenhoek is in het voorjaar een van de grootste slaapplaatsen voor Grutto's in Nederland, met een maximum van 2601 vogels op 5-3-2012. In maart 2013 werden er maximaal 2257 exemplaren geteld, voornamelijk IJslandse vogels.

 

Niet alleen voor deze soorten is de Biesbosch als slaapplaats van betekenis. Zo slapen er Blauwe kiekendieven, duizenden Smienten, tienduizenden Storm- en Kokmeeuwen (spaarbekken De Gijster) en tientallen Grote mantelmeeuwen (polder Hardenhoek).

Coördinatie en informatie
Het doorgeven van slaapplaatstellingen kan via Albert de Jong: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u meetellen of meer informatie? Mail dan ook gerust even.

2012.
By: Joomla Free Templates