Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Ruimte voor de rivier

Gebied

Ruimte voor de Rivier (Grote Noordwaard)

In de Noordwaard, het poldergebied gelegen tussen Werkendam, het Steurgat en de Brabantse Biesbosch, wordt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, van 2012 t/m 2015, de ontpoldering van een groot landbouwgebied gerealiseerd. Dit nieuwe Biesboschgebied wordt bijna 5000 hectare groot en bestond oorspronkelijk uit een conglomeraat van grotere en kleinere polders die in de 1e helft van de 19e eeuw op de Biesbosch werden teruggewonnen.

Kaart ontpoldering

 

Deze polders hebben sprekende namen zoals o.a.: Donderzand, Steenen Muur, Keizersguldenwaard, Happenhennip, Kroon en Zalm, Groote Muggenwaard, Galeiwaard en Oude Dooijemanswaard.

In tegenstelling tot de “Kleine Noordwaard” is de Grote Noordwaard geen natuurontwikkelingsproject, maar is de ontpoldering hier noodzakelijk om op termijn een waterstandsverlaging bij Gorkum, Sleeuwijk, Woudrichem en Werkendam te bewerkstelligen. Na realisering van de Grote Noordwaard zal deze waterstandsverlaging tussen de 10 en 30 cm bedragen.

Doorstroomgebied

Ten zuidwesten van Werkendam, evenwijdig aan het Steurgat, tot aan Lijnoorden wordt een doorstroomgebied van zo'n 800 hectare gegraven. Met name in de winter zal dit gebied, tengevolge van de hoge seizoensafvoeren van de rivier, meerdere malen per jaar onder water komen te staan. Andere delen van de Noordwaard, die door kades zijn omgeven, zullen alleen bij extreem hoge waterstanden onder water komen.

Tengevolge van de ontpoldering zouden de meeste woningen en boerderijen, met namen zoals: Koning Willem II-hoeve, Koning Willem III-hoeve, Koningin Emmahoeve en Koningin Wilhelminahoeve, buitendijks komen te liggen. De gebouwen die in het doorstroomgebied liggen, zijn inmiddels gesloopt, de blijvende gebouwen worden omkaad of op terpen herbouwd. Het fort Steurgat en de achterliggende woonwijk blijven binnendijks. Uitgangspunt is dat de blijvende bebouwing niet vaker dan gemiddeld eens in de 25 jaar met wateroverlast te maken mag hebben en dat er dan bij een hoogwaterstand niet meer dan 1 meter water in de woning mag komen. Het betekent dus nogal wat als je er voor kiest om in het gebied te blijven wonen. Maar het is een eigen vrije keuze.

Aan weerzijden van het doorstroomgebied worden hoog bekade polders, gerealiseerd waar een beperkte vorm van landgebruik mogelijk blijft. Dit deel beslaat circa 600 hectare. De verwachting is dat deze gebieden gemiddeld eens in de 100 tot 1000 jaren, tengevolge van extreme rivierafvoeren, mee zullen stromen.

Uitbreiding van de Biesbosch

Voor de natuur betekent de realisering van de Noordwaard een uitbreiding van de Biesbosch met maar liefst 4000 hectare. Dankzij het doorstroomgebied komt er, in ieder geval aquatisch gezien, een betere ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse, Dordtse en Brabantse Biesbosch.

Aan de randen van het gebied, rond de Spieringsluis en op de nieuwe eilanden Jantjesplaat en Keizersguldenwaard, komen mogelijkheden voor recreatie.

Hiermee wordt de Noordwaard omgevormd tot een uniek gebied en betekent "Ruimte voor de Rivier" niet alleen ruimte voor het water, maar ook voor de natuur, voor recreatie, voor landgebruik en voor bewoning en dat alles in het kader van de veiligheid in het laag gelegen landje tussen Rijn en Maas.

Bord Noordwaard

2012.
By: Joomla Free Templates