Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Algemeen

Algemeen

 

De Brabantse Biesbosch is het meest bekende deel van de Biesbosch, maar het gebied heeft ook minder bekende delen zoals de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch.

Sinds zijn ontstaan, tijdens de watersnoodramp van 1421, was de Biesbosch een grote binnenzee met diepe en ondiepe delen. Niet alleen bestond het uit verdronken land maar ook uit verdronken rivieren, zoals o.a. de Oude Maas.

 

Getijslag

Dankzij de open verbinding met de Noordzee, via het Hollandsch Diep en het Haringvliet, kende de Biesbosch van oudsher een getijdeslag van bijna 2 meter. Dankzij de afstroming van rivieren als de Maas en de Rijn en de grote afstand tot het zoute water van de Noordzee, kon er zo een uniek zoetwatergetijdengebied ontstaan dat grote aantrekkingskracht uitoefende op vogels en andere dieren.

Het heeft eeuwen geduurd, maar langzamerhand veranderde de binnenzee door op- en aanslibbing in het natuurgebied dat we nu als de Biesbosch kennen.

Laagwater in kreek

 

Door inpolderingen vanaf de 17e eeuw werd er weer steeds meer land teruggewonnen op het water.

Ten gevolge van de afsluiting van het Haringvliet, in 1971, verdween de “grote” getijslag van 2 meter en bleef er nog maar een beperkt restgetij over.

Uit ongeveer dezelfde tijd dateert de aanleg van 3 grote spaarbekkens ten behoeve van de drinkwatervoorziening van zuidwest-Nederland, waardoor het natuurgebied nog kleiner werd.

 

Spaarbekkens in de Biesbosch

 

Kentering

Na de Tweede Wereldoorlog waren er plannen voor inpoldering van de hele (Brabantse) Biesbosch, maar dat is gelukkig nooit gerealiseerd en dankzij overstromingen en hoge waterstanden, in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw, kwam er een kentering in inzicht.

In plaats van verdere inpoldering, werden er nu juist landbouwenclaves ontpolderd.

De problematiek rond de zeespiegelstijging en inklinking van de bodem versnelde dit proces (veiligheid tegen hoogwater).

 

Sanering

De Biesbosch heeft dankzij deze natuurontwikkelings- en veiligheidsprojecten veel aan kwaliteit en omvang gewonnen. Bovendien zijn de zwaar vervuilde waterbodems in de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch onlangs gesaneerd (nu de Brabantse Biesbosch nog)

Ten slotte zijn er, hoewel schoorvoetend, plannen om de verbinding met de Noordzee via de Haringvlietsluizen te verbeteren, hetgeen de getijdeslag in het gebied op termijn kan vergroten, waardoor de ecologische en de avifaunistische betekenis van de Biesbosch nog verder toe zal nemen.

 

Harngvlietlsluizen

2012.
By: Joomla Free Templates