Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Dordtse Biesbosch

Dordtse Biesbosch

Ligging

De Dordtse Biesbosch is het deel van de Biesbosch dat ingeklemd ligt tussen het Hollandsch Diep, de Nieuwe Merwede, de Moerdijkbruggen, de Kop van het Land en de buitenwijken van Dordrecht met als begrenzing de (Wieldrechtse) Zeedijk. 

Topgrafische kaart van de Biesbosch
In 1926 is het noordoostelijke deel van de Dordtse Biesbosch ingepolderd (Polder De Biesbosch) maar, mede onder druk van de lokale natuurbescherming, zijn er nu vergevorderde plannen om een deel weer te ontpolderen en terug te geven aan de natuur. Daarvan is de Tongplaat reeds gerealiseerd. Ook in het noordwestelijke deel ligt nog polderland (Polder De Zuidpunt), dat al in de 18e en 19e eeuw werd ingepolderd maar daarvoor typisch Biesboschlandschap vormde met veel water, rietgorzen, eendenkooien en griendcomplexen.

Belangrijke gebieden
Het buitendijkse deel wordt nog steeds gekenmerkt door brede en smallere kreken, rietruigte en doorgeschoten grienden met wilgenbossen. Op de Beversluisplaten liggen nog twee voormalige eendenkooien, die niet meer als zodanig functioneren en in verval zijn geraakt. Dankzij het afpalingsrecht van deze eendenkooien is de Dordtse Biesbosch indertijd aangewezen als afgesloten natuurkern van het nationaal park en deze status heeft het gebied nog steeds.
Belangrijke vogelconcentraties zijn doorgaans te vinden op het Zuid Maartensgat, het Zeehondengat, het Lepelaarsgat, de recentelijk ontpolderde Tongplaat en de daar achter gesitueerde lagune van de Dam van Engeland. Dit laatste gebied is, samen met het noordelijk van de Tongplaat gelegen Zuidgat, al meer dan 20 jaar in beheer (als natuurreservaat) en eigendom van de Natuur- en Vogelwacht en dus van de Vogelwerkgroep Biesbosch.

Lepelaarsgat
Bijzonderheden

De Dordtse Biesbosch herbergt al sinds 1976 de enige broedkolonie aalscholvers in de Biesbosch. Het aantal broedparen schommelt de laatste jaren rond de 200, maar is veel hoger geweest. Op het Zeehondengat, de lagune bij de Dam van Engeland, het Zuidplaatje en de Tongplaat slapen in de winter grote groepen ganzen (vooral kolganzen en grauwe ganzen).

Bruine kiekendief

Uiteraard herbergt de Dordtse Biesbosch ook belangrijke en grote aantallen broedvogels, met karakteristieke soorten als; Gekraagde roodstaart, Blauwborst, Cetti’s zanger, IJsvogel, Bruine kiekendief, Havik en Bosuil. In het recente verleden was er een kleine broedkolonie van de Kwak gevestigd en incidenteel broedden er soorten als Roerdomp, Purperreiger, Porseleinhoen en Kerkuil.

Natuurontwikkeling

Met het realiseren van de natuurontwikkeling op de Tongplaat en andere ontpolderingsplannen heeft de Dordtse Biesbosch voor deze en andere bijzondere vogelsoorten veel toekomstperspectief.

Blauwborst

2012.
By: Joomla Free Templates