Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Toezicht en handhaving in NP (brief aan gedeputeerde Zuid-Holland)

Archief

Geschreven door Ronald

Gedeputeerde H. Weber

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602                                                

2509 LB Den Haag
Utrecht, 6 september 2013

Betreft: toezicht en handhaving in Nationaal Park de Biesbosch

Geachte heer Weber,

In deze brief willen wij als belangenorganisaties onze zorg uiten omtrent het toezicht en de handhaving in Nationaal Park de Biesbosch. We hebben vernomen dat de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren, de zogenaamd BOA’s, in 2014 uit het gebied dreigt te verdwijnen door het wegvallen van de overheidsfinanciering van het bestedingenplan. Dit terwijl wij er van overtuigd zijn dat de aanwezigheid van handhavers in het gebied onmisbaar is.

Zoals u weet, ligt verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken bij de provincies. Nationaal Park de Biesbosch is een belangrijk natuurgebied met Natura-2000 status. Rust en veiligheid zijn twee kernwoorden voor dit gebied, waar 2 paar zeearenden, 250-300 bevers en nog veel meer kwetsbare flora en fauna voorkomt. Door de enorme recreatiedruk is de bescherming van veel soorten in het geding. Ter illustratie: op 7 juli jongsleden werd een bever doodgevaren door een motorboot. Begin augustus constateerden leden van de vogelwerkgroep Biesbosch hoe een motorbootje in het afgesloten rustgebied in de Noordwaard honderden watervogels en een zeearend verstoorden. Op YouTube is via ‘kneeboarden Biesbosch’ een filmpje te vinden van kneeboarders die zich op hoge snelheid door de kreken laten trekken. In de bijlage ziet u enkele foto’s van recente incidenten.

Deze voorbeelden laten zien hoe de enorme recreatiedruk in de zomer ten koste gaat van de natuur en veiligheid. Tegelijk benadrukken ze het belang van voldoende capaciteit voor het toezicht en de handhaving. Wanneer de inzet van de BOA’s verdwijnt, zullen overtreders vrij spel krijgen in de Biesbosch.

Wij willen u als verantwoordelijke gedeputeerde oproepen om de handhaving in de Biesbosch ook in 2014 en daarna te financieren. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van 50.000 euro. Het is nu aan de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland om hun verbondenheid aan het Nationaal Park te tonen en toezicht en handhaving te waarborgen. Alleen dan kunnen natuur en recreatie op een veilige manier samengaan.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Hoogachtend,

Albert de Jong, namens:

Vogelwerkgroep Biesbosch;  Natuur- en Vogelwacht Biesbosch; Vereniging Behoud Biesbosch; Natuur- en Milieuvereniging V.M.B.

recreatie

 Snoek gedood door schoep boot

 

2012.
By: Joomla Free Templates